פרוטוקול מסירה

מהו פרוטוקול מסירת דירה?

פרוטוקול הינו מסמך בכתב אשר בו מפורטים :  נתוני הדירה  מועד מסירה  מצבה הפיזי של הדירה  מתקני ואביזרי הדירה  תעודות אחריות והסבר על המערכות בדירה מסמך