מהו פרוטוקול מסירת דירה?

אוקטובר 10, 2020

פרוטוקול הינו מסמך בכתב אשר בו מפורטים : 

 • נתוני הדירה 
 • מועד מסירה 
 • מצבה הפיזי של הדירה 
 • מתקני ואביזרי הדירה 
 • תעודות אחריות והסבר על המערכות בדירה

מסמך זה נעשה בדרך כלל על ידי היזם/קבלן ויכול לשמש כראיה משפטית .

בפרוטוקול המסירה ראשי הרוכש לציין ליקויים/אי התאמות בדירה וכן ברכוש המשותף אשר הבחין בהם.

בסוף כל פרוטוקול חשוב להחתים את הדייר על הפרוטוקול שאין עוד הערות נוספות בזמן הסיור ויש לתייק את הדוח במידה ובעתיד יבוצע בו שימוש חוזר . 

כיצד מערכת Reporto יכולה לעזור ליזם/קבלן בעת מסירת הדירות:

 1. הפקת דוח פרוטוקול מסודר : 
 • פרטי הנכס
 • פרטי רוכש הדירה 
 • ציוד + תעודות אחריות שנמסרו ללקוח 
 • ממצאי ליקויים בדירה ( תיאור הליקוי + מיקום הליקוי בדירה + תמונה )
 1. חתימה של רוכש הדירה מיד בסיום פרוטוקול הדירה.
 1. ניהול ובקרה של כל הדוחות במערכת סגורה 
 1. ביצוע פרוטוקול חוזר – מעבר על כל הליקויים וסימונם במידה ותוקנו / לא תוקנו 
 1. שמירה של הדוח עם חתימת הלקוח במאגר הדוחות של החברה 

תיקון ליקויים ומעקבים בעזרת מערכת Reporto:

לאחרונה הוספנו למערכת אופציה שבו מנהל עבודה/מנהלי פרויקטים יוכלו לבצע מעקב ותיקון הליקויים בדירות בעזרת המערכת . 

לאחר הפרוטוקול הראשוני מנהל העבודה יחד עם מנהל הפרויקט יוכלו לעבור באופן יומי/שבועי אחרי תיקון הליקויים עד רגע השלמת כל הליקויים ובדיקה נוספת למוכנת הדירה למסירה סופית לרוכש הדירה.